3. Jánov. Chapter 1

1 Ja, starší, milovanému Gájovi, ktorého milujem v pravde.
2 Milovaný, prajem ti, aby sa ti vo všetkom darilo a aby si bol zdravý - tak ako sa darí tvojej duši.
3 Lebo veľmi som sa zaradoval, keď prišli bratia a vydávali svedectvo o tvojej pravde, ako ty žiješ v pravde.
4 Nemám väčšej radosti, ako keď počujem, že moje deti žijú v pravde.
5 Milovaný, verne konáš všetko, čo robíš pre bratov, a to pre cudzích.
6 Oni vydali pred cirkvou svedectvo o tvojej láske. A dobre urobíš, keď ich vystrojíš na cestu, ako sa patrí vzhľadom na Boha.
7 Veď oni sa pre jeho meno vydali na cestu a od pohanov nič neprijímajú.
8 Preto sme my povinní podporovať takýchto, aby sme boli spolupracovníkmi pravdy.
9 Niečo som už cirkvi písal; ale Diotrefes, ktorý si rád ako prvý medzi nimi počína, nás neprijíma.
10 Preto až prídem, upozorním na jeho skutky, ktoré robí, keď o nás tára zlomyseľné reči; a akoby mu to nestačilo, ani sám neprijíma bratov a tým, ktorí by ich chceli prijať, bráni a vylučuje ich z cirkvi.
11 Milovaný, nenasleduj zlé, ale dobré. Kto robí dobre, je z Boha; kto robí zle, Boha nevidel.
12 O Demetriovi vydávajú všetci dobré svedectvo, aj sama pravda. Aj my o ňom vydávame svedectvo a ty vieš, že naše svedectvo je pravdivé.
13 Mnoho by som ti mal písať, no nechcem ti písať atramentom a perom.
14 Dúfam totiž, že ťa čoskoro uvidím a povieme si to ústne.
15 Pokoj tebe. Pozdravujú ťa priatelia. Pozdrav priateľov, každého osve.