1. Tesalonickým. Chapter 5

1 O časoch a chvíľach vám netreba, bratia, písať,
2 lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci.
3 Keď budú hovoriť: „Je pokoj a istota,“ vtedy znenazdania príde na nich záhuba ako bolesti na rodičku a neuniknú.
4 Ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej.
5 Veď vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme.
6 Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!
7 Tí, čo spia, spia v noci, a opilci sa v noci opíjajú.
8 My však, čo patríme dňu, buďme triezvi a oblečme si pancier viery a lásky a prilbu nádeje na spásu.
9 Veď Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista,
10 ktorý za nás zomrel, aby sme žili spolu s ním, či už bdieme, alebo spíme.
11 Preto sa navzájom potešujte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte.
12 Prosíme vás, bratia, aby ste si vážili tých, čo pracujú medzi vami, sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás.
13 Majte ich vo veľkej láske pre ich dielo! Žite jeden s druhým v pokoji!
14 Vyzývame vás, bratia: napomínajte neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, ku všetkým buďte zhovievaví!
15 Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým!
16 Ustavične sa radujte!
17 Bez prestania sa modlite,
18 pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!
19 Ducha neuhášajte,
20 proroctvami nepohŕdajte!
21 Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte!
22 Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!
23 Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus.
24 Verný je ten, ktorý vás volá, a on to aj urobí.
25 Bratia, modlite sa aj za nás!
26 Pozdravte všetkých bratov svätým bozkom!
27 Zaprisahám vás v Pánovi, aby sa tento list čítal všetkým bratom.
28 Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami.