Malachiáš

1 Výrok. Pánovo slovo Izraelu prostredníctvom Malachiáša:
2 „Miloval som vás, hovorí Pán, vy sa však pýtate: Čímže si nám preukazoval lásku? - Či Ezau nebol Jakubovi bratom? - hovorí Pán. Miloval som však Jakuba
3 a Ezaua som nenávidel. Jeho vrchy som obrátil na púšť a jeho dedičstvo som dal šakalom na púšti.
4 Ak povieš, Edom: Sme spustošení, ale zas postavíme rozvaliny, toto hovorí Pán zástupov: Oni postavia, ja však zrúcam a budú ich volať Územie bezbožnosti a Ľud, na ktorý sa Pán večne hnevá.
5 Keď to vaše oči uvidia, poviete: Pán je veľký až za hranice Izraela.
6 Syn si má ctiť otca a sluha svojho pána. Ak som ja otec, kde je úcta ku mne? Ak som Pán, kde je bázeň voči mne? - hovorí Pán zástupov vám, kňazi, ktorí opovrhujete mojím menom. Ale vy sa pýtate: Akože opovrhujeme tvojím menom?
7 Tak, že prinášate na môj oltár poškvrnený chlieb. A spytujete sa: Čím sme ťa poškvrnili? Keď hovoríte: Pánov stôl možno podceniť.
8 Keď prinášate slepé na obetu, to nie je zlo? A keď prinášate chromé a choré, to nie je zlo? Nože daruj to svojmu predstavenému, či mu budeš milý, alebo či bude blahosklonný k tebe! - hovorí Pán zástupov.
9 Ale teraz udobrite tvár Boha, aby sa nad vami zľutoval. Toto robili vaše ruky! Či bude blahosklonný k vám? - hovorí Pán zástupov.
10 Keby bol niekto z vás, kto by zavrel bránu, aby ste nezapaľovali môj oltár nadarmo! Nemám vo vás zaľúbenie - hovorí Pán zástupov, a neprijmem obetu z vašich rúk.
11 Lebo od východu slnka až po západ je veľké moje meno medzi národmi a na každom mieste budú obetovať, budú prinášať môjmu menu čistú obetu, lebo je veľké moje meno medzi národmi, hovorí Pán zástupov.
12 Ale vy ho znesväcujete, keď hovoríte: Pánov stôl môže byť poškvrnený a jeho pokrmom môže byť bezcenný plod.
13 Hovoríte: To je námaha! a opovrhujete ňou, hovorí Pán zástupov; a prinášate ulúpené, chromé a choré; prinášate to ako obetu, a to mám prijať z vašich rúk? - hovorí Pán.
14 Zlorečený je podvodník, ktorý má v stáde samčeka; urobí svojmu Pánovi sľub, obetuje však chybné. Veď ja som veľký Kráľ - hovorí Pán zástupov, a moje meno je obávané medzi národmi.