Plač. Chapter 3

1 Alef Som muž, čo skúsil biedu pod prútom jeho hnevu.
2 Alef Vohnal a voviedol ma do temnôt, kde svetla niet.
3 Alef Na mňa len dvíha zase celý deň svoju ruku.
4 Bet Zosušil na mne telo, kožu, dolámal moje kosti.
5 Bet Obklopil, obkľúčil ma jedom a útrapami.
6 Bet V temnotách ma usadil ako večne mŕtvych.
7 Gimel Ohradil ma, že neuniknem, reťaze mi zaťažil;
8 Gimel hoc by som volal, kričal, udusí moju prosbu.
9 Gimel Na cesty mi dal hradby z kvádrov, moje chodníky porozvracal.
10 Dalet Je mi ako striehnuci medveď, lev, ktorý čaká v skrýši.
11 Dalet Zviedol ma z cesty, roztrhal ma, zničil ma celkom.
12 Dalet Natiahol svoju kušu, postavil ma ako cieľ pre šíp.
13 He Do mojich obličiek vstrelil šípy zo svojho tulca.
14 He Všetok ľud si robí zo mňa posmech, pesničky celý deň.
15 He Horkosťou ma nasýtil, opojil ma palinou.
16 Vau Zuby mi zodral štrkom, nachoval ma popolom.
17 Vau Z pokoja si mi vyhnal dušu, zabudol som na blaho.
18 Vau Vravel som: „Zmizla moja hrdosť, tiež moja nádej v Pána.“
19 Zain Spomeň si na moju biedu, utýranosť, na palinu a otravu.
20 Zain V spomienke je stále schúlená moja dušička vo mne.
21 Zain Toto si beriem k srdcu, pre toto budem dúfať.
22 Chet Láskavosť Pána, že nám nie je koniec, veď jeho milosť nepomíňa,
23 Chet obnovuje sa každým ránom; veľká je tvoja vernosť.
24 Chet „Pán je môj údel, vraví moja duša, nuž v neho dúfam.“
25 Tet Dobrý je Pán k tým, čo dúfajú v neho, k duši, ktorá ho hľadá.
26 Tet Dobre je ticho čakať Pánovo spasenie.
27 Tet Pre muža je dobre, keď nesie svoje jarmo od mladi.
28 Jod Nech sedí mlčky osamelý, veď mu ho on položil!
29 Jod Nech si až po prach skloní ústa, ešte je azda nádej.
30 Jod Ponúknuť má líce, keď ho bije, potupou sa nasýtiť.
31 Kaf Pretože Pán nezavrhne naveky…
32 Kaf Zmilúva sa - hoc i zarmucuje - svojou veľkou milosťou.
33 Kaf Zo srdca nepokoruje, nezarmucuje synov ľudských.
34 Lamed Keď drvia pod nohami všetkých zajatcov zeme,
35 Lamed keď zvrátia právo muža pred tvárou Najvyššieho,
36 Lamed keď potlačia v súde človeka, nevidí to Pán?
37 Mem Na čieže slovo sa čo stalo, keď to nerozkázal Pán?
38 Mem Nevychádza z úst Najvyššieho nešťastie aj blaho?
39 Mem Čože sa ponosuje živý človek, muž pre trest za hriech?
40 Nun Prezrime svoje cesty, preskúmajme a vráťme sa k Pánovi;
41 Nun na dlaniach pozdvihujme srdcia do neba k Bohu!
42 Nun My sme sa prehrešili, búrili sa, preto si neodpustil.
43 Samech Zahalil si sa hnevom, stíhal si nás, stínal si, nezľutoval si sa.
44 Samech Zahalil si sa do oblaku, aby neprenikla modlitba.
45 Samech Urobil si nás odvrhlinou, smeťou uprostred národov.
46 Pe Proti nám otvárali ústa všetci naši odporci.
47 Pe Hrôza a jama nás čakala, zánik a skaza.
48 Pe Potoky vôd mi prúdia z oka pre skazu dcéry môjho ľudu.
49 Ajin Oko mi slzí, neustáva, spočinku nemá,
50 Ajin kým nepozrie a nepohliadne z nebies Pán.
51 Ajin Oko mi trápi dušu pre všetky dcéry môjho mesta.
52 Sade Ako na vtáka poľovali na mňa odporci bez príčiny.
53 Sade V jame mi nivočili život, skál nahádzali na mňa.
54 Sade Vody mi zakrývali hlavu, myslel som: „Je mi koniec.“
55 Kof Vzýval som, Pane, tvoje meno z priepastnej jamy.
56 Kof Počul si môj hlas: „Neskrývaj si ucho, keď si uľahčujem výkrikom.“
57 Kof Keď som ťa volal, bol si blízko, vravel si: „Neboj sa!“
58 Reš Viedol si, Pane, spory mojej duše, vykúpil si môj život.
59 Reš Videl si, Pane, moju utýranosť, zastaň sa môjho práva!
60 Reš Videl si, Pane, celú ich pomstivosť, ako sa na mňa stroja.
61 Šin Čul si ich hanobenie, Pane, ako sa na mňa stroja,
62 Šin reči mojich odporcov, plány proti mne celý deň.
63 Šin Pozoruj ich, či sedia a či stoja, že ja som ich pesničkou.
64 Tau Odplať im, Pane, podľa zásluh, podľa ich činov!
65 Tau Dopusťže na ich srdce tvrdosť, nech ich stihne tvoja kliatba!
66 Tau Stíhaj ich v hneve a znivoč ich pod svojím nebom, Pane!