Ján. Chapter 2

1 Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka.
2 Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov.
3 Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú víno.“
4 Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“
5 Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“
6 Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery.
7 Ježiš im povedal: „Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj.
8 Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni zaniesli.
9 Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno - on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli -, zavolal si ženícha
10 a vravel mu: „Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz.“
11 Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho.
12 Potom zišiel on i jeho matka a bratia i jeho učeníci do Kafarnauma, kde zostali niekoľko dní.
13 Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema.
14 V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli.
15 Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly
16 a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“
17 Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom.“
18 Židia sa ho opýtali: „Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť?“
19 Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“
20 Židia povedali: „Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?“
21 Ale on hovoril o chráme svojho tela.
22 Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš.
23 Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil.
24 Ale Ježiš sa im nezdôveril; on poznal každého
25 a nepotreboval, aby mu niekto vydával svedectvo o človeku. Sám totiž vedel, čo je v človeku.