Izaiáš. Chapter 22

1 Výrok nad Údolím videnia: Čože ti je, že si celé vystúpilo na strechy,
2 plné kriku, mesto hučiace, mesto jasajúce? Tvoji zomrelí nepomreli mečom.
3 Všetci tvoji vodcovia razom utiekli ukrutne spútaní, všetci tvoji hrdinovia sú razom spútaní, utiekli ďaleko.
4 Preto hovorím: „Odvráťte sa odo mňa! Horko zaplačem. Nesnažte sa potešiť ma nad skazou dcéry môjho ľudu!“
5 Lebo deň poplachu a šliapania a búrenia drží Pán, Jahve zástupov. V Údolí videnia podkopávajú múr a krik je proti hore.
6 Elam zdvihol tulec; na vozoch ľudia, jazdci, a Qír obnažil štít.
7 Tvoje krásne údolia sú plné vozov a jazdci sa pevne postavili k bráne.
8 Odňal závoj Júdovi; v ten deň si hľadel na zbrojnicu Lesného domu.
9 Vidíte, že má Dávidovo mesto mnoho trhlín, zhromažďujete vodu do Dolného rybníka,
10 sčitujete domy Jeruzalema, rúcate domy na opevnenie múrov
11 a robíte struhu medzi dvoma múrmi vodám starého rybníka. Nepozriete však na toho, ktorý to urobil, a toho, čo oddávna to spravil, nevidíte.
12 A pán, Jahve zástupov, zvolá v ten deň: „Plačte a nariekajte, ohoľte sa a opášte sa vrecovinou!“
13 Ale, hľa, plesanie a radosť, zabíjajú statok a režú ovce, jedia mäso a pijú víno: „Jedzme a pime, veď zajtra umrieme!“
14 I zaznelo mi v ušiach, Pane zástupov: „Veru vám nebude odpustený tento hriech, pokiaľ neumriete“ - hovorí Pán, Jahve zástupov.
15 Toto hovorí Pán, Jahve zástupov: „Choďže k tomu úradníkovi, k Sobnovi, správcovi domu:
16 Čože tu máš a kohože tu máš, že si si tu vytesal hrob? Vysoko vytesal svoj hrob, v skale si vydlabal príbytok.
17 Hľa, Pán ťa rozmachom odvrhne, silák, a pevne ťa zohne,
18 silno ťa zakotúľa, ako sa kotúľa lopta do šírošírej krajiny. Tam zomrieš a tam budú tvoje skvostné vozy, ty hanba domu tvojho pána!
19 Odstránim ťa z tvojho miesta a zvrhnem ťa z tvojho postavenia.
20 V ten deň zavolám svojho služobníka Eliakima, syna Helkiáša,
21 a oblečiem ho do tvojho rúcha, opášem ho tvojím pásom a dám mu do rúk tvoju moc. I bude otcom obyvateľom Jeruzalema a Júdovmu domu.
22 Dám mu na plece kľúč Dávidovho domu, keď otvorí, nikto nezavrie, a keď zavrie, nikto neotvorí.
23 Osadím ho ako kôl na pevnom mieste, že bude slávnym trónom domu svojho otca.
24 Bude na ňom visieť všetka sláva domu jeho otca: konáre a ratolesti, všetky malé nádoby, od hrnčekov až po krčahy.
25 V ten deň - hovorí Pán zástupov - vykýve sa kôl, osadený na pevnom mieste, vyvalí sa a padne, i rozdrúzga sa ťarcha, čo bude na ňom, lebo to vyriekol Pán.“